Register here: Wednesday 22 February, 2.00 – 3.30PM CET

Program


Kimberley Truin
van de bahá’í-gemeenschap zal spreken over een initiatiefin Utrecht om mensen van allerlei religieuze en andere achtergronden samen te brengen in een gemeenschapsopbouwend initiatief.

Phyllis Muema van de organisatie Kecoske uit Kenia brengt via Country Engagement Forums religieuze en traditionele (vrouwelijke) leiders bij elkaar om verschillen tussen gemeenschappen te overbruggen en te werken aan vreedzaam samenleven en tolerantie.

Hanneke Gelderblom zal haar door religie geïnspireerde visie geven op een eventuele noodzaak van het begrenzen van het demonstratierecht.

Beaten Tusscher, Speciaal gezant godsdienst en levensovertuiging, Ministerie van Buitenlandse Zaken, zal als respondent fungeren en haar reactie op bovenstaande initiatieven te formuleren.