Doelstelling van het Platform

De stichting heeft als doel het bevorderen van de naleving van de fundamentele vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, wereldwijd. De statuten melden dat het Platform dit wil bereiken door:

Oplossen

Vanuit de verschillende tradities en met de beschikbare expertise op het gebied van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, oplossingen of oplossingsrichtingen aan te dragen voor actuele problemen die spelen op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Adviseren

De Nederlandse overheid gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over te nemen stappen ter verdediging van het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Beleid

Overheden en maatschappelijke organisaties te adviseren over het te voeren beleid aangaande die landen waar het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging geschonden wordt.

Deskundigheid

Zijn deskundigheid ten dienste te stellen van de discussie in eigen land.

Platform Godsdienstvrijheid Wereldwijd

Hans Noot

Voorzitter

Gerard Noodt Foundation for Freedom of Religion or Belief, tevens bestuurslid van Human Rights without Frontiers - HRWF

Dennis de Jong

Penningmeester

Voormalig co-voorzitter van de intergroep van het Europees Parlement over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Wimco Ester

Algemeen Bestuurslid

Open Doors

Karlijn van der Voort

Algemeen Bestuurslid

Bureau Public Affairs, Bahá’í-gemeenschap Nederland